Stałe urządzenia gaśnicze gazowe są systemami wykorzystującymi jako środek gaśniczy

2020-11-06

Aktualnie stałe urządzenia gaśnicze, wykorzystujące jako środek gaśniczy gazy obojętne, spełniają podstawowe wymogi stawiane tego typu instalacjom. Stałe urządzenia gaśnicze dobieramy biorąc pod uwagę funkcję stref pożarowych. Wszystkie urządzenia należy lokalizować, instalować i odpowiednio zabezpieczać, aby nie podlegały uszkodzeniom mechanicznym, chemicznym i innym, które mogą mieć ujemny wpływ na ich pracę. Stałe urządzenia gaśnicze gazowe są systemami wykorzystującymi jako środek gaśniczy różnego rodzaju gazy, takie jak dwutlenek węgla, mieszaniny gazów obojętnych (np.