Po odkr�ceniu dekla z tabliczki zaciskowej silnika, na drugiej stronie powinien by� przedstawiony falownik jednofazowy po��cze� silnika w r�nym kierunku wirowania

2019-10-02

Falownik jest nowy, nigdy nawet nie wyjęty z pudełka, co widać na zdjęciu. Dodatkowo falownik po zasileniu pokazuje tylko podstawową grupę parametrów (18 parametrów). Solidny, łatwy w obsłudze i niezawodny falownik. W zależności od typu, wytwarzają one prąd przemienny jednofazowy lub trójfazowy. Na rysunku 4 przedstawiono także schemat niesterowalnego mostka trójfazowego. Po odkr�ceniu dekla z tabliczki zaciskowej silnika, na drugiej stronie powinien by� przedstawiony falownik jednofazowy po��cze� silnika w r�nym kierunku wirowania. Na rysunku 10 przedstawiono schemat blokowy falownika prądu. Wynika stąd, że falownik powinien być montowany jak najbliżej głównej rozdzielni w budynku. Na rysunku 2 przedstawiono schemat budowy napędu z przetwornicą częstotliwości. Falownik wraz z silnikiem tworzą elektroniczny napęd regulowany, który znajduje zastosowanie. Aby falownik z zasilaniem 1-fazowym mógł współpracować z silnikami 3-fazowymi konieczne jest połączenie uzwojeń silnika w trójkąt (fabrycznie najczęściej uzwojenie połączone jest w gwiazdę). Falownik wprowadza prąd do sieci, więc w jego przypadku mamy do czynienia ze wzrostem napięcia, przy czym jest ono tym większe im większa impedancja sieci i im większy falownik. Jeśli będzie wyższa, falownik zostanie odłączony od sieci. Falownik posiada bardzo zwartą i kompaktową budowę. Poniżej przedstawiony jest schemat połączeń styczników. Jest to inwerter jednofazowy przystosowany do pracy w systemie on-grid, czyli podpięty do linii energetycznej używanej jako bufor dla wyprodukowanej energii elektrycznej. Jednak o tym czy dany układ energoelektroniczny pracuje jako prostownik czy falownik decyduje obwód zewnętrzny – rodzaj łączników oraz układ sterujący. Może to był układ softstartu, falownik lub stosowany od bardzo wielu lat przełącznik gwiazda-trójkąt. Może on pracować jako falownik jednopulsowy tylko wtedy, gdy jego obciążenie będzie miało charakter RLE, czyli rezystancyjno – indukcyjny oraz będzie zawierać źródło napięcia. 2 Schemat budowy przemiennika częstotliwości Przemiennik częstotliwości możemy podzielić na kilka głównych podzespołów: Prostownik zasilany z jednej lub trzech faz napięcia przemiennego. Falownik wytwarza napięcie zmienne trójfazowe o regulowanej wartości i częstotliwości. Dziękuje za pomoc obsłudze a sam falownik to idealne rozwiązanie dla małych maszyn. 3 Schemat ideowy stanowiska. Falownik ten posiada również wszystkie zabezpieczenia niezbędne do bezawaryjnej pracy silnika oraz falownika. Sam falownik jest właściwie jej elementem odpowiedzialnym za kluczowanie napięcia DC z poprzedzającego go prostownika.