Nasza firma świadczy usługi w zakresie prób próba szczelności instalacji

2020-08-21

Standardowo ciśnieniową próbę szczelności instalacji przeprowadza się za pomocą wody, rzadziej – przy wykorzystaniu gazu. Próby szczelności wody wykonuje się za pomocą jednego z dwóch sposobów, różniących się między sobą rodzajem czynnika próbnego. Czynność ta jest szczególnie istotna w przypadkach, w których część instalacji wodnej ma docelowo pozostawać zakryta i znajdować się pod warstwą jakiegoś istotnego konstrukcyjnie materiału. Nasza firma świadczy usługi w zakresie prób próba szczelności instalacji wodnej, każdorazowo sprawdzając stan instalacji oraz przykładając się do sporządzania starannej dokumentacji. Jesteśmy zarówno montażystami, jak i serwisantami instalacji gazowych oraz hydraulicznych. Próby szczelności potwierdzają sprawne działanie instalacji i są gwarantem, że można bezpiecznie korzystać z urządzeń gazowych czy armatury. Zapraszamy do kontaktu w celu zamówienia tej usługi – nasi fachowcy wykonują próby szczelności starannie, na bieżąco informując Klienta o przeprowadzanych czynnościach i ich efektach.