Gruntowa pompa ciepła stanowi najtańsze w eksploatacji źródło ciepła, gdyż

2020-05-25

Następnie czynnik roboczy transportuje odebraną energię do parownika pompy ciepła (wymiennik płytowy). Ogrzewanie domu pompą ciepła to na pewno rozwiązanie proekologiczne, wykorzystuje ona bowiem energię odnawialną zgromadzoną w glebie, wodzie, a nawet w powietrzu i przetwarza ją na ciepło. Umieszczona w pompie ciepła pompa obiegowa wymusza obieg czynnika roboczego, który odbiera ciepło z kolektora poziomego, sond głębinowych, wody powierzchniowej lub gruntowej (przez pośredni wymiennik). Gruntowa pompa ciepła stanowi najtańsze w eksploatacji źródło ciepła, gdyż pozyskuje darmową energię z gruntu, wody gruntowej oraz zbiorników wodnych. Dzięki sprężarce inwerterowej pompa ciepła automatycznie dopasowuje się do zmiennego zapotrzebowania na ciepło budynku w ciągu roku. Pompa ciepła umożliwia uzyskanie średnio 4 kWh energii cieplnej z każdej 1 kWh energii elektrycznej. W gruntowych pompach ciepła odbiór energii z ziemi może się odbywać w zależności od warunków zabudowy na dwa sposoby: za pomocą wymiennika poziomego lub pionowego. Dlatego rury pomiędzy pompą ciepła i instalacją powinny być dobrze izolowane. Tego typu pompa to zestaw dwóch jednostek, wewnętrznej i zewnętrznej, które należy połączyć rurami instalacji ziębniczej, opróżnić z powietrza i wilgoci. Decyzja o zakupie gruntowej pompy ciepła NIBE pozwala obniżyć zużycie energii na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody nawet o 80%, w odniesieniu do tradycyjnych systemów grzewczych. Kolejnym kryterium przemawiającym za pompą ciepła jest komfort użytkowania oraz pozytywny wpływ na środowisko naturalne – a konkretnie na redukcję emisji. Wszystko jest ważne - nie sam koszt. Gruntowa pompy ciepła z wbudowanym modułem chłodzenia pasywnego i zintegrowanym zbiornikiem ciepłej wody. Po kolektorach słonecznych – ostatnio furorę robią pompy ciepła. Pompa ciepła umożliwia uzyskanie średnio 4 kWh energii cieplnej z każdej 1 kWh energii elektrycznej. Lub też to co wcześniej padło - że przy pompach ciepła nie trzeba się martwić o miejsce dla składowania opału czy też przyłącza gazowe i ryzyko wybuchu. Powyżej: Dzięki odpowiedniemu sterowaniu, a zwłaszcza automatyce pogodowej, działanie pompy ciepła jest w pełni zautomatyzowane. Jednak pompy ciepła wykorzystywane do ogrzewania całego domu to ogromna inwestycja. Kolejną zaletą pomp ciepła czerpiących energię z wody i gruntu jest to, że nie wymagają wydzielonej kotłowni. Ile kosztuje pompa ciepła do domu jednorodzinnego? Decydując się na powietrzną pompę ciepła, inwestor staje przed wyborem: split czy monoblok.